TARBIJAKREDIIDI TURU-UURINGU KOKKUVÕTE

Tarbijakrediidi turu-uuringu kokkuvõte
4 aasta tegevuse jooksul oleme aidanud tuhandeid inimesi leida sobivaid lahendusi oma laenuvajadustele. Meie klientide arv kasvab päev-päevalt ning nende rahuolu on Finora Capitali jaoks olulise väärtusega. Selleks, et klientide soove ja nõudmisi paremini mõista, viisime läbi küsitluse, millele vastas ligi 200 inimest.

Küsitlusega soovisime teada, millist laenutoodet taotleksite ootamatute väljamineku korral. Pärast tulemuste analüüsimist selgus, et enamik vastajad taotleks ootamatute väljaminekute korral väikelaenu, millele järgnes krediitkaart.  Kolmandik vastanutest pöörduvad abipalvega sugulaste või sõprade poole ning alla 10% vastasid, et nendel on piisavalt sääste ka ootamatu kulude jaoks.

Küsimusele “Mis on Teie jaoks laenupakkumise üle otsustamisel kõige olulisem?”, vastas enamus, et tutvuvad põhjalikult kõigi pakkumises toodud andmetega, samas mängib rolli ka kuumakse suurus ja krediidikulukuse määr.

62% küsitletutest märkisid, et enne laenupakkumise vastuvõtmist küsivad nad alati vähemalt 3 pakkumist, mis on täiesti õige. Kindlasti tuleb alati enne laenu võtmist tutvuda lepingu tingimustega ning tasub küsida pakkumisi vähemalt 3 erineva laenuandja käest, sest tingimused võivad laenu võtmise ja teenindamise kogukulusid oluliselt mõjutada.

Küsitlus näitas, et klientide jaoks ei ole taotlusele kiire vastuse saamine kuigivõrd oluline. Selline seisukoht rõõmustab, kuna Finora Capital on oma tegevuse algusest peale rõhutanud, et laenu võtmine ei tohi olla 15 minuti emotsiooni otsus.

Kavatseme jätkata vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimist, mis näevad ette kliendi andmete põhjalikku analüüsi. Meie jaoks on oluline laenusaajale piisavalt aja ja selgituste andmine selleks, et hinnata laenupakkumisega kaasnevaid riske.

Täname kõiki, kes võtsid aktiivselt osa meie küsitlusest ja andsid tagasisidet. Saadud tulemused aitavad Finora Capitalil paremini hinnata laenutooteid, nende sihtotstarvet ning erinevate tingimuste olulisust laenupakkumise koostamisel.

Finora Capital