MOBIILSED FINANTSTEENUSED VÄHENDAVAD OLULISELT VAJADUST PANGAKONTORITE JÄRELE

Suurbritannias avaldati hiljuti uurimus, kus prognoositakse, et järgmise 5 aastaga mobiilsete pangateenuste kasutamine kahekordistub. Samal ajal väheneb oluliselt pangakontorite füüsiline külastus. Kui täna külastab keskmine britt pangakontorit 6-8 korda aastas, siis aastal 2022 peaks külastusi olema vaid 2-3 korda aastas. On huvitav, et kiirem kasv on just nende klientide hulgas, kes seni on olnud mõnevõrra skeptilised mobiilse panganduse suhtes. Näiteks vanemaealiste ja madala sissetulekuga klientide puhul oodatakse suisa viiekordset mobiilpanganduse kasutamise kasvu.

Meil ei ole andmeid, kui mitu korda Eesti inimesed keskmiselt aastas pangakontoreid külastavad, kuid võib oletada, et kõrge internetipanganduse tase ja erinevate e-kanalite kättesaadavus on taganud selle, et Eestis kasutatakse füüsilisi pangakontoreid vähem kui Suurbritannias. Sellegipoolest on ka meil kasvuruumi digitaalsete lahenduste kasutamiseks.

Meil on hea meel, et vähem kui poole aastaga on valdav osa meie kliente võtnud aktiivselt kasutusse meie elektroonilise iseteeninduse keskkonna ning üle 90% meie kliendilepingutest sõlmitakse digitaalselt. Plaanime oma iseteeninduse kasutajamugavust veelgi parandada ja loodame 2018.a. algul tulla välja uute võimalustega.

Andrus Alber