Miks on vaja äriplaani?

Kirjutasime hiljuti, et enne firma asutamist tuleks sul endale esitada hulk küsimusi. Ja neile siis ausalt vastata. Neist küsimustest ja vastustest saab kokku sinu ettevõtte äriplaan, mis on omakorda ettevõtlusega alustamise üks esimesi samme.

„Aga miks mul üldse äriplaani vaja läheb?” võib mõni nüüd küsida. „Toits ja Sulev tegid eelmisel aastal oma osaühingu ilma mingi plaanita ja poleks koroonat tulnud, oleksid nad juba korralikus kasumis!”

Asi selles, et ühel korralikul ning jätkusuutlikul firmal võiks olla pikem eesmärk kui kiirelt kasumisse jõudmine. Lisaks tegutsevad enamik (kui mitte kõik) hästi toimivad ettevõtted justnimelt äriplaani alusel.

Kui eesmärk on paar tuhat eurot teenida ja ettevõte seejärel ära lõpetada, pole äriplaani tõepoolest ilmtingimata vaja. Kui eesmärk on aga pikki aastaid tegutseda ning oma kogukonnale väärtust luua – iseendale sealhulgas – on korralik äriplaan vältimatu.

Miks?

EAS on pannud kirja 10 põhjust, miks peaks läbimõeldud äriplaan iga ettevõtte juurde sama iseenesest mõistetavalt kuuluma nagu pangakonto ja osanikud.

Siin need põhjused on:

1. Saad teada, kas olemasolevat äriideed on mõistlik ellu viia. Korralikult koostatud äriplaan annab hea ülevaate projekti potentsiaalist. Odavam on raha kaotada paberil, kui alustada tegevust ideed põhjalikult uurimata.
2. Äriplaani ettevalmistamine sunnib sind uurima oma äritegevuse eri aspekte. Sa pead esitama oma äri kohta küsimusi, millele sa muidu võib-olla ei mõtlekski.
3. Äriplaan aitab luua ideede vahel seoseid ja sünergiat. Head äriideed võivad jääda teostamata hirmust ebaõnnestuda või teadmatusest tuleviku ees. Põhjalik äriplaan tõstab su enesekindlust ja usku edusse.
4. Saad läbi mängida erinevad stsenaariumid, avastada võimalikud ja kasutamata võimalused.
5. Saad kavandada tegevusi, mis aitavad leida lahendusi võimalikele probleemidele ja tulevikus avanevatele võimalustele. Konkurentsivõitluses on edukamad need, kes on valmis muutusteks.
6. Sul on olemas tegevuskava, millest otsuste langetamisel lähtuda.
7. Saad hinnata ettevõtet ja võrrelda tegelikku arengut plaanituga.
8. Kui soovid kaasata laenu või muud võõrkapitali, võimaldab äriplaan investoril otsustada, kas investeerida ettevõttesse või mitte. Investor või laenuandja tahab näha, kuidas tema raha tagasi teenitakse ning kas suudetakse maksta dividende või tasuda laenuintresse.
9. Kui tegemist on mitme äripartneriga, aitab kirjalik äriplaan ennetada hilisemaid vaidlusi ja põhjendada otsuseid.
10. Kui soovid värvata tegevjuhi, annab kirjalik äriplaan selge tegevussuuna, millele juht saab toetuda.

Me võime lisada siia veel vähemalt kümme põhjust, kuid tahame rõhutada juba ühte nimetatutest: äriplaani on vaja laenu taotlemisel. Kasvõi lihtsat äriplaani.

Koosta äriplaan ning kui see sinu hinnangul vett peab, astu meie juurest läbi! Vaatame su visioonile ühiselt otsa ja arutame koos, kuidas seda võimalikult tõhusalt ellu viima hakata!

Finora