„Alternatyva“ paskolos

Metinės palūkanos tik iki 7%

„Invega“ palūkanų kompensavimas iki 95%

Maksimali finansuojama suma 0.5 mln. Eur

Finansavimas teikiamas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“, kuri suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti finansavimą verslui apyvartinio kapitalo finansavimui arba investicijoms.  Finansinę priemonę „Alternatyva“ įgyvendina UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ suteikdama finansų tarpininkams lėšas.

Finansavimo paskirtis

  •  apyvartinio kapitalo finansavimui

  •  verslo plėtrai ar investiciniams projektams

 Finansavimo formos

  • paskola be užstato

  • paskola su turto įkeitimu

  • lizingas

Preliminarios sąlygos*:

  • Palūkanos – iki 7% per metus

  • Paskolos suma iki 500’000 Eur

  • Laikotarpis – iki 2 metų, jei paskola su užstatu arba lizingas – iki 5 metų

*Šios finansavimo sąlygos gali būti suteiktos jei įmonė nėra išnaudojusi valstybės pagalbos limito (deminimis pagalba). Daugiau informacijos čia.

Kas gali gauti finansavimą

Finansavimas teikiamas smulkioms ir vidutinėms verslo įmonėms.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurio nauja redakcija įsigaliojo 2017 m. gegužės 1 d. Įstatymas apibrėžia SVV subjektus, jiems taikomas valstybės paramos formas ir kitas šiam verslui svarbias nuostatas. Vadovaujantis šiuo Įstatymu, SVV subjektas yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti šio Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis šio Įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kriterijai:

Įmonės tipas Darbuotojų skaičius Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos neviršija,
mln. EUR
Turto balansinė vertė neviršija,
mln. EUR 
Vidutinė įmonė Mažiau kaip 250 50 43
Maža įmonė Mažiau kaip 50 10 10
Labai maža įmonė Mažiau kaip 10 2 2

Daugiau informacijos apie finansavimo priemonę „Alternatyva“  www.invega.lt

Palūkanų kompensavimas

Papildomai klientai gali kreiptis į Invegą dėl palūkanų kompensavimo. Palūkanos gali būti kompensuojamos už 3 metų laikotarpį ir iki 95% palūkanų sumos. Daugiau informacijos čia

Norint kreiptis dėl finansavimo reikia pateikti šias anketas:

1. SVV statuso deklaracija

2. Vienos imones deklaracija (deminimis-deklaracija)

3. Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo klientams

4. Anketa – Juridinis klientas

  • Išvardinkite pagrindines įmonės veiklos rūšis