2 mln. Eur EIF paskola

Europos investicijų fondas (EIF) suteikė 2 mln. Eurų  paskolą „Finora Capital“ pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). Lėšos skirtos Estijoje ir Lietuvoje veikiančioms mažoms įmonėms finansuoti. Lietuvos įmonėms bus teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos apyvartinio kapitalo finansavimui.

Daugiau informacijos:

https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2021/finora-capital-estonian-lithuanian-micro-enterprises-receive-european-support.htm?lang=-en