KREDIIDIANDJATE HEA TAVA 2018

Finantssektori ettevõtteid ühendava FinanceEstonia juhatus kinnitas eilsel koosolekul AS’le Finora Capital Krediidiandjate Hea Tava 2018 märgise. Märgis viitab, et Finora Capital lähtub vastutustundliku laenamise põhimõtetest, järgib rahapesu vastase võitluse reegleid ning panustab aktiivselt krediidituru heade tavade arendagusse. Kokku kinnitati märgis kuuele ettevõttele. Soovitame kõigil laenuvõtjatel jälgida, kas nende laenuandjal on vastav märgis või mitte.

Finora Capital