KKK

Jah, on küll. Selleks palume Teil täita käesolev avaldus, digiallkirjastada ja edastada meie meilile info@finoracapital.eu Ühe tööpäeva jooksul võtame Teiega ühendust.
Finora Capital saadab Teile lepingu bdoc formaadis, et saaksite selle kohe mugavalt digiallkirjastada. Juhul, kui Teil ei õnnestu faili avada võib olla vajadus laadida või uuendada tarkvara, mida saate teha siin.  
Järelmaksulepingu saab sõlmida meie partneri juures, järelmaksutaotluse võtab vastu partneri töötaja. Samuti on võimalik täita järelmaksutaotlus meie veebileheküljel.
Laenusummat saab suurendada nii Hüpoteek- kui ka Väikelaenu puhul. Kui olete seni kinni pidanud kokku lepitud maksegraafikust ja soovite laenusummat suurendada, siis on see võimalik juhul kui maksevõime ja tagatise turuväärtus seda lubavad. Väikelaenu puhul me tagatist muidugi ei nõu.
Juhul, kui Kliendil on Laenuandja tegevuse suhtes pretensioone või etteheiteid, on tal õigus esitada Laenuandjale kaebus tema poolt valitud vormis isiklikult või esindaja kaudu. Laenuandja teavitab kaebuse esitajat hiljemalt 5 tööpäeva jooksul kaebuse menetlusse võtmisest või tagasilükkamisest (koos tagasilükkamise põhjendustega) kaebuses märgitud e-posti aadressil, informeerides klienti ka kaebuse läbivaatamise tähtajast ja vastuse edastamise viisist. Vastusega mittenõustumise korral on Kliendil õigus pöörduda Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn 15030, e-post info@fi.ee) või kohtu poole. Tarbijal on õigus esitada kaebus ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10A, 10122 Tallinn, info@ttja.ee).
Laenulepingust taganemiseks tuleb esitada avaldus kas posti teel või saates avalduse e-kirjaga aadressile info@finoracapital.eu. Taganemisavalduse tüüpvormi leiate siit.
Oleme valmis hindama maa, korteri, maja, tehase, büroohoone sobivust tagatiseks.
Anname laenu eraisikutele, kuid hüpoteeklaenu võivad ettevõtjad kasutada ka oma äritegevuse laiendamiseks.
Hüpoteeklaenu periood võib olla kuni 20 aastat, järelmaksu saab laenata 4-48 kuuks ning väikelaenu tähtaeg on 6-36 kuud.
Kui olete seni kinni pidanud kokku lepitud maksegraafikust ja vajate laenu jagamist senisest pikemale perioodile, siis on see võimalik juhul kui summad ja tagasimakseperiood ei välju meie laenulepingu üldtingimustest.
Olemasolevat laenu on võimalik refinantseerida Hüpoteeklaenu abiga.
Hüpoteeklaenu, väikelaenu ja järelmaksu põhiosa tagasimaksmisel on võimalik laenuperioodi jooksul taotleda ühel korral kuni 6-kuulist maksepuhkust. Maksepuhkuse ajal tasute vaid intressimakseid.
Laenu saate tagasi maksta alates laenu saamisele järgnevast kuust graafiku alusel. Igal tagasimakse variandil on omad plussid ja miinused, mida laenu taotleja peab hindama oma vajadustest lähtuvalt. Annuiteetgraafiku puhul on igakuine laenumakse ühesuguse suurusega. Annuiteetgraafikuga jaotub laenukoormus ühtlasemalt kogu laenuperioodile. See võimaldab klientidel oma kulusid pikemalt planeerida. Mida kauem olete laenu tagasi maksnud, seda suuremad on laenu põhiosa maksed ja intressiosa väheneb kuust-kuusse. Samas on kogu perioodi jooksul tasutav intressisumma suurem kui võrdsete põhiosade puhul. Võrdsetes põhiosades maksete puhul jagatakse laenu põhiosa kõigi maksete vahel võrdselt, millele lisandub laenujäägilt arvestatud intress. Kuna algul on laenujääk suurem, siis on ka intressid suuremad ning igakuine laenumakse summa on alguses suurem ning väheneb laenu lõpptähtaja lähenedes. Sellise maksegraafiku korral tasute kogu laenuperioodi kokkuvõttes vähem intressi. Kui tasute laenuperioodi jooksul vaid intresse ning põhisumma koos viimase maksega, saate igakuised kulud hoida madalamad, kuid peate arvestama vajadusega omada perioodi lõpul oluliselt suuremat summat.
Tagasimakse suurus sõltub laenusummast, -perioodist ja -intressist. Te saate oma ligikaudse kuumakse välja arvutada meie kodulehel asuva laenukalkulaatori abil. Oma laenu igakuise tagasimakse täpse summa leiate laenulepingu lisas olevalt maksegraafikult.
Ei. Hüpoteeklaen ja väikelaen kantakse üle teie poolt näidatud pangakontole. Järelmaks kantakse üle otse kaupmehe pangakontole.
Kui teie laenutaotlus on rahuldatud, vajalikud notariaalsed lepingud sõlmitud ja lepingutasu makstud, siis kantakse raha teie poolt näidatud pangakontole 1-2 tööpäeva jooksul.
Viimase 6 kuu jooksul kinnisvarabüroo poolt kinnitatud hindamisakt kiirendab vastuse andmist, kuid ei ole laenu taotlemise eeltingimuseks. Vajadusel hindavad tagatise väärtust meiepoolsed kinnisvara eksperdid.
See sõltub laenusummast, tagatise väärtusest ja senistest panditingimustest.
Väikelaenu vastuse saate hiljemalt 2 tööpäeva jooksul kas telefoni või e-kirja teel. Järelmaksu taotlusele saate vastust kohe pärast täitmist teada: positiivne, negatiivne või vajame rohkem infot. Kui vastuseks on vaja rohkem infot, siis võetakse teiega sama tööpäeva jooksul ühendust (õhtul või nädalavahetusel täidetud taotluste puhul järgmisel tööpäeval) kas telefoni või e-kirja teel. Pärast hüpoteeklaenutaotluse täitmist võetakse teiega sama tööpäeva jooksul ühendust (õhtul või nädalavahetusel täidetud taotluste puhul järgmisel tööpäeval) kas telefoni või e-kirja teel.
Laenumaksetega hilinemise korral tuletame klientidele meelde nende kohustusi, kuid hakkame arvestama ka viiviseid. Kui kliendid näevad, et mingitel põhjustel võib neil esineda ajutisi makseraskuseid, siis tasub kindlasti meiega ühendust võtta, et saaksime leida mõlemale poolele sobivaima lahenduse. Juhul, kui laenusaaja ei täida kohaselt laenulepingust tulenevaid maksekohustusi, siis meil on õigus leping üles öelda. Hüpoteeklaenu, järelmaksu ja väikelaenu oleme õigustatud üles ütlema siis, kui võlas on täielikult või osaliselt 3 järjestikust makset ning laenusaaja ei tasu võlgnevust ka pärast 2 nädala möödumist Laenuandjalt vastavasisulise nõude saamisest. Väikelaenu ja järelmaksu lepingute võlgnevused edastame Inkassole siis, kui võlgnevuses on 2 makset või võlgnevus kestab 35 päeva.
Vastavalt hüpoteeklaenulepingule on tagatise kindlustamine laenusaaja kohustus. Laenusaaja peab esitama Finora Capitalile kindlustuspoliisi 5 tööpäeva jooksul alates laenulepingu sõlmimisest. Kindlustuspoliisil peab soodustatud isikuks olema märgitud Finora Capital AS. Juhul kui laenusaaja ei esita Finora Capitalile kindlustuspoliisi või ei soovi seda ise taotleda, siis on Finora Capitalil õigus kindlustuspoliis sõlmida laenusaaja nimel ning nõuda kindlustuspoliisi sõlmimiseks teostatud kulude tasumist laenusaajalt koos järgmise laenumaksega.
Jah. Me ei edasta meile usaldatud infot kolmanda osapoole esindajatele v.a. isikuandmete töötlemise tingimuste ja seadusega ettenähtud juhtumite korral.
Hetkel ei ole see võimalik. Igakuiseid regulaarseid makseid on kõige mugavam teha püsimaksekorraldusega, mille saate sõlmida oma pangas.