Garantii

Kiire vahend riskide katmiseks

Väljastame makse-, ettemakse-, pakkumis- ja täitmisgarantiid ning garantiiaja garantiid.

Garantii eesmärk on pakkuda garantii saajale kindlustunnet ja kiiret rahalist hüvitist juhuks, kui lepingupartner jätab oma kohustuse täitmata:

 • aitab vähendada lepingust tulenevaid riske;
 • võimaldab saada lihtsalt ja kiirelt rahalist hüvitist;
 • aitab vältida ettemakse(te)ga seotud riske;
 • sobib väga erinevate riskide katmiseks.

Meie poolt:

 • Kiire otsustamine
 • Paindlik kasutamine

TINGIMUSED

 • Garantii summa: alates 10 000 EUR
 • Riskitasu: alates 3% aastas
 • Garantii periood: alates 3 kuud
 • Lepingutasu: min 100 EUR
 • Tagatis: Era-või juriidilise isiku käendus