FINORA VÕLAKIRJADE EDUKAS REFINANTSEERIMISTEHING

 15.märtsil toimus õnnestunult Finora Capitali 3-aastaste võlakirjade refinantseerimine mahus 4 miljonit eurot. Uued võlakirjad pakuvad mõnevõrra madalamat tootlust kui senised võlakirjad, seega peegeldab edukas tehing kasvanud usaldust ettevõtte vastu.

Lõppenud võlakirjade näol oli tegemist Finora tegevusajaloo esimeste võlakirjadega. Finora hakkas võlakirju emiteerima märtsis 2015, olles tegutsenud vähem kui aasta. Võlakirjade esmase väljalaskmise ajal olid paljud turuosalised äärmiselt skeptilised, arvates, et väga õhukesel Eesti kapitaliturul ei pruugi noor ettevõte suuta kapitaliturgudelt raha kaasata. Meil on hea meel, et suutsime tõestada vastupidist.

Finora oli esimene krediidiandja, kes omandas tegutsemiseks Finantsinspektsiooni poolt tegevusloa uue krediidiandjate seaduse alusel. Finora on seni ka ainuke krediidiandja, kes vabatahtlikult avaldab oma majandustulemused iga 6 kuu tagant. Avatud ja läbipaistva tegevuse tulemusel jätkas Finora võlakirjade maht ja investorite hulk suurenemist kõigi 3 aasta jooksul. Nüüd toimunud õnnestunud refinantseerimistehingu valguses on eriti hea meel tõdeda, et refinantseerimise käigus otsustasid jätkata paljud seniseid investorid, kuid lisandus ka hulk uusi investoreid. Finora võlakirjade väljalaskmine ja refinantseerimistehing peegeldavad ka Finora laiemat missiooni – lisaks rahastamisvõimaluste avardamisele elavdada ja laiendada kohalikku kapitaliturgu.

Samaaegselt toimus ka teine märgilise tähendusega sündmus, kuna osaliselt refinantseeris Finora oma kohustused COOP Panka. Sellega tekkis Finoral esimest korda kapitali kaasamise osas oluline alternatiiv võlakirjadele. On väga märkimisväärne, et pangafinantseering alandab edaspidi täiendavalt Finora kapitali hinda.

Kokkuvõttes tõestas õnnestunud refinantseerimistehing, et Finora on professionaalne ja usaldusväärne koostööpartner nii pangale kui teistele investoritele. Meie rahastamine on muutunud varasemast laiapõhjalisemaks ja tasakaalustatumaks.  Edukas refinantseering võimaldab meil keskenduda parima teeninduse pakkumisele nii oma rohkem kui 1000 tänasele kliendile kui kõigile uutele klientidele.

Finora Capital