Finora Capitali laenuportfell kasvas aastaga kolm korda

Finora Capitali 2015.aasta auditeertitud aastaaruande kohaselt kasvas ettevõtte laenuportfell aastaga kolm korda ja jõudis pea 3 miljoni euroni. Valdav osa portfellist on kinnisvaraga tagatud laenud eraisikutele ja ettevõtetele. Lisaks pakub Finora Capital järelmaksu ja faktooringut. Ühestki laenulepingust aastal 2015 realiseeritud kahjumit ei saadud ning laenude allahindluse statistiline reserv moodustab alla 1% laenuportfelli mahust.

Kuna 2014.aastal tegutseti vähem kui aasta, siis oli Finora tulude-kulude kasv 2015.aastal väga tugev. Tulude kasv ületas kulude kasvu märgatavalt ja ettevõtte kahjum vähenes pea kaks korda. Kuigi kogu aasta lõpetati kahjumiga, saavutas ettevõte oma eesmärgi jõuda vähem kui 15 tegevuskuuga jooksvasse kasumisse. Alates septembrist 2015 on Finora Capital olnud kasumlik.

Finora Capitali peamiseks rahastamise allikaks olid eelmisel aastal võlakirjad, mida emiteeriti kokku 2,8 mio EUR eest. Ettevõte jätkab kõigi võlakirja tingimuste täitmist ja plaanib ka alanud aastal kaasata täiendavat kapitali.

Ettevõtte jaoks oli oluliseks sündmuseks Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiandja tegevusloa saamine novembris 2015. Finora Capital oli Eestis esimene sellise tegevusloa saaja. Vastavalt seadusele ei tohi ilma tegevusloata ettevõtted alates 21. märtsist 2016 tarbijalaene väljastada. Seega on tarbijate jaoks väga oluline edaspidi jälgida, kas nende laenuandjal on olemas vajalik tegevusluba või mitte.

„Aastaaruandega saab tutvuda SIIN

Andrus Alber