Faktooring

Arved arukalt rahaks

MIS on faktooring?

Faktooring on mõeldud Ettevõtte kiire rahavoo ning parema likviidsuse tagamiseks.

Faktooringu kasutamine võimaldab väikese või keskmise suurusega ettevõttel müügiarveid Finora Capitalile loovutades hoida käibevahendid ringluses, mis omakorda võimaldab kasvatada müügitulu ning teostada suuremamahulisi projekte.

KELLELE ehk millistel tingimustel?

 • Eestis registreeritud ettevõte
 • Kliendid asuvad Eestis
 • Arvete makseperiood on tavapäraselt kuni 90 päeva

MIKS ehk faktooringu eelised?

 • paraneb ettevõtte likviidsus,
  vabastatakse ettevõtte käibevahendid
 • rahavoogude planeerimine on lihtsam
 • võimaldab pakkuda pikemat maksetähtaega
  suurendades seeläbi ettevõtte konkurentsivõimet
 • tagatiseks on üldjuhul finantseeritav arve
  lisatagatist ei nõuta (erinevalt laenust, mille puhul on enamasti vajalik tagatis)
 • suurendab kontrolli ostjate üle
  parandades nende maksedistsipliini ning vähendades makseriski
 • hoiab kokku finantsosakonna kulusid
  arvetega seotud administratiivsed ülesanded lähevad faktorile, kes tegeleb nii arvete haldamise kui ka kogumisega.

MIDA faktooring endas hõlmab?

 • arvete finantseerimist,
 • arvete haldamist,
 • ostjatega seotud krediidiriski hindamist,
 • laekumiste kogumist ja nende edasikandmist müüjale,
 • ostjatele meeldetuletuskirjade saatmist maksetega hilinemise korral,
 • ostjaga seotud tagasiside andmist,
 • ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud makseriski minimeerimist,
 • suhtlemist inkassofirmadega ning võlgade sissenõudmist ostjatelt, juhul kui selles on pooltevaheline kokkulepe

KUIDAS ehk faktooringu protsess?

 1. Müü kaup või teenus Ostjale
  Ostja peab olema kauba või teenuse kätte saanud
 2. Saada allkirjastatud arve Finora Capitalile (Faktooringule)
  Lisa arvele loovutamise viide ning digiallkiri ja meie palume Ostja käest arve kinnitust
 3. Maksame samal päeval välja kuni 90% arvest
  Kontrollime arvet ning tasume avansimakse. Kontrollime arve lakeumist ning esitame vajadusel ostjale ka meeldetuletusi ning teateid.
 4. Arve laekumisel teostame koheselt lõpumakse
  Ostja tasub arve Finora Capitali (Faktooringu) kontole. Peale intressikulu tasaarveldamist maksame välja reservi.

Ostja soovib maksepikendust?

Hilinemised on ettevõtluses tavapärased. Lühiajalise hilinemise puhul (kuni 3 päeva) lisakulusid arve laekumisel ei kaasne. Enne igasuguste kokkulepete sõlmimist Ostjatega, küsime alati Müüja nõusolekut. Kokkuleppe sõlmimisel redigeerime arve laekumisel intressimäära vastavalt Lepingus töödud hinnakirjale.

Võlgnevuses oleva arve eest arvestame viivist juhul, kui kokkulepetest kinni ei peeta ning osapoolte vahel puudub konstruktiivne suhtlus.

Finora Capitalil (Faktooringul) on õigus nõue pöörata arve müüja ehk arve väljastanud ettevõtte vastu juhul kui Ostjaga ei suudeta arve tasumiseks kokkulepet sõlmida, Ostja ei ole sõlmitud kokkulepetest kinni pidanud või juhul kui arve tähtajast on möödunud üle 30 päeva.

Seejärel langeb arve tasumise kohustus nii Ostjale kui ka Müüjale. Oleme Klientidega suheldes väga paindlikud ning proovime leida lahenduse mis ei mõjuta edaspidist koostööd ning on sobiv kõikidele osapooletele.

Arukas finantseerimislahendus väikeettevõttele

Tegeleda ettevõtlusega on innustav ning motiveeriv. Väikeettevõtjate edu sõltub suuresti nende klientide maksekäitumisest ning konkurentsis püsimise nimel tuleb tihtipeale koostööd teha suurte edasimüüjatega. Sellisest koostöövormist kasvab suur tulu, kuid sellega kaasnevad ka omad riskid – väga pikad maksetähtajad. Tänu sellele esineb väikeettevõtjal aegu, mil edu võib asenduda raskemate perioodidega, sest arve laekumine võib venida rohkem kui kuu pikkuseks ning mõistlike finantslahendusi napib. Üheks nendest on faktooring või arvete allahindlusega müük.

Finora Capital on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis soovib pakkuda oma klientidele paindlikke ja soodsaid rahastusvõimalusi. Üheks nendest on faktooring, mis maailmas on saavutanud suure populaarsuse ja seda just väikeettevõttete seas. Meie eesmärgiks on panustada väikeettevõtluse kasvule ja arengule ning seetõttu tõime turule teenuse, mis mõeldud eeskätt väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle jaoks suurpankade tingimused on liiga kulukad ja keerulised. Meie olulisimateks eelisteks on lepingutasude, siduvate lepingute ning arvete miinimum koguse puudumine. Meie klienditeenindus on personaalne, professionaalne ning kiire.

Tagasisidet faktooringu  kohta leiad siit:

 

Arve summa
Maksetähtaeg

Avansimakse
Faktooringu kulu
Lõpumakse

Antud kalkulaatori arvutused on ligikaudsed ja illustreerivad. Teisi laenamisega seotud kulusid saate näha siit.