EUROOPA TARBIJAKREDIIDI TURG JÄTKAB KIIRET KASVU

          Maltal lõppenud Euroopa tarbijakrediidiettevõtete aastakonverentsil (http://www.annual-convention.eu/ ) oli peamise tähelepanu all tarbijate muutuvad ootused, tehnoloogia areng ja kasvavate regulatsioonide mõju. 2016.a. oli sektori kasv Euroopas kiirem kui eelmistel aastatel. Kõige kiirema kasvuga turud olid Holland, Portugal, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Taani, Norra. Üsna aeglane kasv oli Soomes ja Suurbritannias. Ainsad negatiivse kasvuga olid Rootsi ja Leedu. Samas on oluline rõhutada, et pärast mitut kiire kasvuga aastat on tarbijakrediidi mahud nüüdseks jõudnud 10 a tagusele tasemele, mitte ei ole jõutud uute rekorditeni. Konverentsil osalenud FinanceEstonia juhatuse liikme ja krediidiandjate töörühma juhi Andrus Alberi sõnul on tänane olukord vähem muret tekitav, sest firmad on õppinud paremini hindama riske. Samuti tuleks probleemide tekkimisel õppida eelmisest kriisist seda, et kiire laenude maha kandmine ja teatud ärisegmentidest väljumine ei ole väga mõistlik. Need, kes eelmise kriisi ajal käitusid tasakaalukalt väljusid lõpuks kogu tsüklist parema turupositsiooni ja oluliste kasumitega.

         Turu arengu suurim väljakutse on jätkuvalt see, et ettevõtete peamine fookus on kasvavate regulatsioonide täitmisel ja IT arendusel ning klientidele fokusseerimiseks jääb vähe aega. Pea kõik finantsettevõtted viitasid, et nende paindlikkust ja loovust piiravad erinevad regulatsioonid. Samas viitasid pankade kliendid, et tihti on see otsitud vabandus, et mitte väljuda mugavustsoonist. Ühel meelel oldi aga selles, et olgu suur või väike turg, suur või väike teenusepakkuja, klienti huvitab eelkõige kuumakse suurus, mitte see, et leping oleks 20 või 50 lk pikk. Siin on jätkuvalt tohutu ootuste erinevus klientide ja järelevalve vahel.

         Euroopa tarbijakrediidiettevõtete assotsiatsioon (http://www.eurofinas.org/ ) koondab enda alla tarbijakrediidi valdkonnale spetsialiseerunud laenuandjaid 18 riigist. Eurofinasi liikmete laenuportfelli koondmaht oli 2015.aasta lõpul 980 miljardit eurot ja tööd anti 91 000 inimesele.

Finora Capital