Euroopa Liidu rahad on kättesaadavad kõigile – oluline on lihtsalt teada, kuidas!

Finora Capital töötab koos Eestis tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega. Meie kliendid hoiavad elus siinset majandust rohujuure tasandil ja seda olulisem on asjaolu, et kõik rahastuskanalid oleksid neile võimalikult avatud.

Seda suurem rõõm on meil vahendada siinsetele ettevõtjatele laene, mida toetavad erinevad Euroopa Liidu institutsioonid, ning on seetõttu soodsamate tingimustega kui paljud teised finantstooted.

Me võtsime hiljuti osa Euroopa Liidu investeerimisprojekti InvestEU üritusest Tallinnas. InvestEU tegeleb investeeringutele, innovatsioonile ja töökohtade loomisele täiendava tõuke andmisega. InvestEu eesmärk on aastail 2021–2027 käivitada uus investeerngute laine enam kui 372 miljardi euro väärtuses.

Finoral paluti esindada Eesti finantsvahendajaid ning meie finantsjuht Kristi Hõrrak andis ülevaate erinevatest programmidest, milles Finora ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) koostööd teevad. Lisaks rääkis Kristi, kuidas aitab Finora oma klientidel Euroopa Investeerimisfondi toetusele paremini ligi pääseda.

Kuidas sai Finora Capitalist Euroopa Liidu partner?

Finora jaoks on klient alati esikohal. Soovime oma klientidele pakkuda parimaid võimalikke laenutingimusi ja -lahendusi. Selle eesmärgi saavutamiseks hoiame end alati kursis kõigi võimalustega.

Finora ongi tuntud avatuse poolest – uurime pidevalt uusi ärisuundi, mida Eestis veel ei arendata. Näiteks avastasime loomelaenu puhul üllatusega, et Baltikumis seda keegi ei pakugi. Seega otsustasime EIFiga suhelda ja olime rõõmsalt üllatunud, et nii väärikas institutsioon nõustus oma partneriks võtma krediidiandja, mis pole traditsiooniline pank.

Tänu koostööle EIFiga saab Finora pakkuda oma klientidele paremaid intresse ning seeläbi madalamate finantseerimiskulude abil Eesti ettevõtlust toetada.

Teeme EIFiga koostööd, kuna siinne kapitaliturg on osaliselt ebaefektiivne. Finora-tüüpi laenuandjad ei saa kohalikelt pankadelt krediidiliine, kuna pangad on teinud strateegilise otsuse meietaolisi finantsettevõtteid mitte rahastada. Enamikes teistes riikides see nii ei ole, sealhulgas Rootsis, kus asuvad nii Swedbanki kui ka SEB peakontorid.

Teiseks saavad „ebatraditsioonilised” laenuandjad paljudes riikides avalikule turule võlakirju emiteerida, Eestis on see aga keelatud. Õnneks täidavad tekkinud tühiku suured institutsionaalsed tegijad nagu Euroopa Investeerimisfond.

Millist rolli mängib Finora Capital Euroopa Liidu vahendite jagamisel?

Finora Capital on vahendaja algse finantseerija ehk EIFi ja lõppkliendi vahel. Lõppkliendi jaoks on kogu protsess nagu laenamine ikka – temalt ei nõuta täiendavat paberimajandust ega muid lisapingutusi.

Kas Finora osutab lisaks laenudele ka nõustamisteenuseid?

Meie koostööleping EIFiga otseselt nõustamisteenust ei nõua. Ometi püüame oma klientidele ehk väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (SME) isiklikku lähenemist pakkuda ning see on tegelikult samuti nõustamine. Oleme korraldanud haridusseminare Tallinnas, Tartus ja Viljandis. Kogu meie äriprotsess on hariv ja nõuandev.

Soovime oma kliente parimal võimalikul viisil teenindada. Kuulame alati ettevõtte esindaja ära, mõtleme kaasa ja aitame õige toote leida. Näiteks, mõnikord tullakse laenu küsima, aga vesteldes selgub, et laenu abil soovitakse hoopis tehnikat soetada – siis soovitame kliendile liisingut. Klient ei pea teadma talle vajaliku toote nime – meie ülesanne on leida parim lahendus ja see välja pakkuda.

Paljud ettevõtted on tuleviku suhtes optimistlikud ja neil puudub plaan B perioodideks, mil käive võib tagasilööke saada. Nii mõnigi klient on meiega vesteldes oma äriplaani ja finantseerimissoove täiendanud või neid ümber kavandanud. Finoral on selle üle hea meel, sest taolised arengud aitavad pikas perspektiivis klientide jätkusuutlikkusele kõvasti kaasa.

Milliseid finantsinstrumente Finora Capital pakub?

Me pakume laene, liisingut, faktooringut, käibekapitalilaene ja käendusi. Tegutseme Eestis ja Leedus. EIFiga teeme koostööd kolmes valdkonnas: loomesektori laenude tagatised, mikroettevõtete laenude krediidiliin ja SME-de laenude garantiid Leedus.

EIFi mikroettevõtete laenude krediidiliinil oli limiit 25 000 eurot laenu kohta. Kui mikroettevõte vajab suuremat laenu, siis on põhjust eeldada, et tema tegevusaeg on pikem ning rahastust on vaja suuremateks investeeringuteks, mida on võimalik ka tavapankadest saada. Kuigi summa on piiratud, sõltub laenu otstarve kliendi soovidest: mõnikord on laenu vaja käibekapitaliks, mõnikord põhivarainvesteeringuteks, mõnikord kasvõi põllumajanduses kasutatava rasketehnika soetamiseks.

Loomelaenu puhul ei ole laenusumma ega ettevõtte suurus piiratud. Oleme väljastanud ka enam kui 100 000-euroseid laene. Ainus nõue on see, et loomelaenu taotleja oleks väike või keskmise suurusega ettevõtete, mis tegutseb kultuuri- ja loomesektoris: audiovisuaalsektor (filmid, telesaated ja multimeedia), muusika, kirjandus, arhitektuur, arhiivindus, raamatukogundus, kunst ja käsitöö, kultuuripärand, disain, etenduskunst, kirjastamine, kujutav kunst jmt.

Loomelaenu põhiosa saab tagasi maksta alles projekti lõppedes. Jooksvalt tuleb maksta ainult intressi. Laenu saab ennetähtaegselt tasuta tagastada ja sellel on palju kasutusvõimalusi: projekti alustamine või laiendamine, põhivara soetamine, käibevara finantseerimine jmt. Loomelaen on suurepärane vahend projektidele, mille toetused makstakse välja alles pärast projekti lõplikku valmimist.

Millistele nõudmistele võiksid Euroopa Liidu rahastamisele kandideerivad ettevõtted vastata?

Ettevõte peab olema mikroettevõte, kus töötab kuni 10 inimest ja mille käive või vara ei ületa 2 miljonit eurot. Selle tingimuse on seadnud EIF, sest meetmed on mõeldud spetsiaalselt mikroettevõtetele, kellel on tavapankadest palju raskem raha saada kui suurtel ettevõtetel. Loomelaenu võib taotleda aga ükskõik milline loomesektoris tegutsev väike või keskmise suurusega ettevõte.

Milline näeb välja taotlemisprotsess?

Oleme taotlemise kliendi jaoks väga lihtsaks muutnud ja see on sama nagu iga teise laenu puhul. Klient saab laenu taotleda digitaalselt kas meie veebilehel oleva taotlusvormi kaudu või saates laenutaotluse meile e-postiga.

Me viime laekunud avalduse alusel läbi analüüsi ja küsime vajadusel lisadokumente, täpselt nagu iga muu laenu puhul. Meie eesmärk on seista klientide huvide eest ja laenu taotlemist võimalikult pingevabaks muutes teeme nende elu palju lihtsamaks. Kuigi tegemist on EIFiga seotud laenudega, ei tähenda see kliendi jaoks täiendavaid toiminguid ega keerukat asjaajamist.

Mida soovitame laenu taotlevatele ettevõtetele?

Meie jaoks pole vahet, kas tegemist on EIFi meetme või tavalise laenuga. Meie soovitused kliendile on alati samad: järgi vastutustundliku laenamise põhimõtteid. Laenusoov peab olema selgelt läbi mõeldud ja eesmärgipärane. Samuti soovitame analüüsida oma võimet laenu tagasi maksta. Meie kliendihaldurid on alati abivalmid ja Finora aitab vajadusel need küsimused koos läbi mõelda.

Julgustame ettevõtteid alati suuremat pilti vaatama ning lisaks tavalaenule alternatiivseid võimalusi uurima. Küsige julgelt oma pangast, kas see pakub Euroopa rahastatavaid programme, millest teie ettevõte võiks kasu saada. Eesti ettevõtjad on suurepärased ja väärivad parimat tuge teel suurte eesmärkide poole.

Mida soovitame oma Euroopa Liidu partneritele?

Meie koostöö on sujunud väga hästi. Kui midagi soovitada, siis võiks kaaluda suuremat kui 25 000-eurost limiiti, sest sageli ületavad kliendi küsitud summad seatud piiri, kuigi mitte liiga palju. Kuna meilgi tuleb seatud reegleid järgida, siis ei ole me saanud mõnele abivajajale EIFi meedet pakkuda.

Aruanded, mida peame EIFile esitama, on meie ettevõtte suuruse juures üsna mahukad ja aeganõudvad. Mõistame infovajadust iga väiksemagi detaili osas, kuid samas peame oma klientide kohta edastama ka infot, mis võib tunduda üleliigsena. Kuna kliendi heaolu on meile väga tähtis, siis püüame alati küsida vaid seda, mis on vajalik.

Kokkuvõttes oleme aga väga rahul ja tänulikud, et saame Euroopa toetusmeetmeid Eesti ettevõtetele vahendada. Nii oleme koos EIFiga saanud kaasa aidata paljude Eesti firmade edule.

Finora