Ettevõtte olulisemad võtmenäitajad, mida tuleb kindlasti jälgida

Igas edukas ettevõttes tuleb jälgida nn tulemuslikkuse võtmenäitajaid. KPI-deks kutsutavad mõõdikud on seotud ettevõtte eesmärkidega: need näitavad, kuidas ettevõttel läheb, ning aitavad olulisi otsuseid langetada.

Kuna jälgimist vajavaid tulemuslikkuse võtmenäitajaid on päris suur hulk, oleme nende tutvustuse jaganud mitmesse ossa. Finantsnäitajatest, mida tuleb edukas ettevõttes pidevalt monitoorida, kirjutasime siin. Tähtsamad kliendinäitajad lugesime aga üles siin.

Täna vaatleme töötajatega seotud võtmenäitajaid. Ka neist on igal väikesel ja keskmise suurusega ettevõttel ärieesmärkide täitumise tempo jälgimisel tuge.

Töötajate liikumise määr

Inimeste liikumise eest pole ükski ettevõte kaitstud. Lojaalsed töötajad on loomulikult iga ettevõtja eesmärk ja selle suunas aitab liikuda niinimetatud töötajate liikumise määra (employee turnover rate) jälgimine. Kui see on kõrge, tuleb ettevõtte kultuur kriitilise pilguga üle vaadata. Milline on sinu ettevõtte töökeskkond? Kas töötajad on piisavalt motiveeritud? Kas inimestel lastakse piisavalt ise otsustada?

Vabadele töökohtadele kandideerimise protsent

Kui ettevõtte vabadele töökohtadele kandideerivad valdavalt kvalifitseeritud inimesed, tahetakse sinu ettevõttes töötada. Kui kandideerimisavaldused laekuvad aga peamiselt oskusteta inimestelt, tuleb sul kiiresti midagi ette võtta.

Töötajate rahulolu

On ammu teada tõde, et õnnelikud inimesed teevad paremat tööd. Töötajate rahulolu mõõtmine uuringute ja muude mõõdikute abil on iga organisatsiooni tervise seisukohast ülioluline. Palun tegele sellega!

Töötasu konkurentsivõime

Töötasu konkurentsivõime hindamiseks tuleb jagada ettevõttes makstav keskmine töötasu vastava ala keskmise töötasuga terves riigis. Saadud number aitab sul töötasu kujundada.

Ja olemegi tulemuslikkuse olulisemad ja tõhusamad võtmenäitajad üle vaadanud. Meenutuseks veel kord: finantsnäitajatest, mida tuleb edukas ettevõttes pidevalt monitoorida, kirjutasime siin. Ning tähtsamad kliendinäitajad lugesime üles siin.

Ja nagu alati: Finora ootab sind endale külla, et su ettevõtte finantsvajadustele koos otsa vaadata ning arutada, mida ja kuidas veel paremini teha!

Finora