Eesti ettevõtete võlakirjad on taas usaldusväärsed

 

Finora Capital tegi septembri lõpus uue võlakirja emissiooni, millega kaasas nädala jooksul ligi pool miljonit eurot. See vastas meie ootustele, kuna me ei taha hoida raha kasutult kontol ning eelistame kaasata uut raha järk järgult vastavalt meie äri kasvule. Finora eelmise võlakirjaga kaasasime erinevate emissioonidega kokku 4 miljonit eurot. Uue võlakirja tähtaeg on mais 2019 ning intress 9,25% aastas, s.o. madalam kui oli eelmisel võlakirjal ja näitab investorite kasvanud usaldust.

Arvestades, et oleme turul tegutsenud vaid 2 aastat ja erinevalt näiteks Inbankist ei ole meil lubatud teha avalikku emissiooni, oleme rahul, et oleme suutnud kaasata 18 kuu jooksul 4,5 miljonit eurot. Vaadates Inbanki võlakirjade ülemärkimist ja täpselt aasta tagasi toimunud edukat LHV võlakirjade emissiooni tundub, et võlakiri kui investeerimisvõimalus on taas Eesti era- ja kutseliste investorite usaldust võitmas.

2015.aasta kevadel oli Finora Capitali võlakiri Eestis esimene, mis viidi börsi alternatiivnimekirja. Sellest põhinimekirjast leiame LHV ja sellest nädalast ka Inbanki võlakirjadTahaks loota, et ka teiste sektorite ettevõtted hakkavad raha julgemalt kaasama võlakirjade näol ja võlakirjad viiakse ka börsile. See tagab suurema läbipaistvuse ja usaldusväärsuse. Eesti turu üks aktiivsemaid võlakirja valdkonna nõustajaid Regdate Capital on avalikult öelnud, et nemad soovitavad enda nõustatavatel ettevõtetel viia võlakirjad börsile.

Mis on ettevõtete võlakirjad?

Võlakiri ehk võlakohustus on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Ostes ettevõtte võlakirju, annab investor laenu ning ettevõttel tekib ostja ees kohustus maksta kindel laenusumma (nominaalväärtuses) pärast laenutähtaja möödumist (lunastustähtajal) võlakirja omanikule tagasi, koos sinna sisse arvutatud intressidega.

Võlakirjad sobivad investorile, kes on huvitatud madala riskiga, kindlast pidevalt laekuvast tulust, mida talle garanteerib iga-aastane intress. Võrreldes aktsiatega on edukalt toimiva ettevõtte võlakirjade risk ja tulusus väiksem, kuid isegi ettevõtte pankroti korral makstakse võlakirjaomanikele nende osa välja enne aktsionäre. Erinevalt aktsiast ei anna võlakiri selle omanikule õigust emitendi tegevuse üle otsustamiseks.

 

Andrus Alber